اطلاعیه مهم : آغاز ثبت نام دوره آموزش تخصصی تحلیل بازار رمز ارز با حضور کمپانی BITMAIN در ایران .

قیمت طلا و سکه در 5 دی 1401

قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 842 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 19 میلیون و 200 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 19 میلیون و 800 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 12 میلیون و 600 هزار تومان، ربع‌سکه بهار […]

قیمت طلا و سکه در 4 دی 1401

قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 832 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 19 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 19 میلیون و 500 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 12 میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 9 […]

قیمت طلا و سکه در 3 دی 1401

قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 782 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 18 میلیون و 200 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 700 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 11 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه بهار […]

قیمت طلا و سکه در 30 آذر 1401

در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 740 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 18 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 350 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 11 میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه […]

قیمت طلا و سکه در 29 آذر 1401

در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 764 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 18 میلیون و 200 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 630 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 12 میلیون و 100 هزار […]

قیمت طلا و سکه در 28 آذر 1401

در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 761 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 18 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 380 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 11 میلیون و 900 هزار […]

قیمت طلا وسکه در 27 آذر 1401

در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 764 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 18 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 700 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 12 میلیون و 200 هزار […]

قیمت طلا و سکه در 26 آذر 1401

در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 705 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 17 میلیون و 700 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 350 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 11 میلیون و 500 هزار […]

قیمت طلا و سکه در 23 آذر 1401

امروز چهارشنبه 23 آذر، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 696 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 18 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 650 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 11 میلیون و 900 هزار تومان، ربع […]

قیمت طلا و سکه در 22 آذر 1401

قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 673 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 18 میلیون  تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 500 هزار تومان است. به گزارش گروه خبری یونیننس قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 11 میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 8 […]