اطلاعیه مهم : آغاز ثبت نام دوره آموزش تخصصی تحلیل بازار رمز ارز با حضور کمپانی BITMAIN در ایران .

لزوم افزایش حق مسکن کارگران

اسدی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: کمترین انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی کار به تصویب رسیده است، هرچه زودتر نهایی گردد. به گزارش گروه خبری یونیننس ایشان همچنین اظهار داشتند: بعد از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار […]